Hodnocení

Komentáře

veranovotna
GASPARI MAKSIM (1884- 1980) Slovinský malíř a grafik, ilustrátor. Jeho umění vykazuje prvky secese ale i imprsionismu. Proslavil se hlavně folklorními motivy. Ilustroval knížku „Slovinské lidové pohádky“. V posledních letech svého života oslepl, přesto stále kreslil. Byl nejstarším členem Akademie výtvarných umění v Ljubljani až do své smrti. Jeho životopis napsal Slavko Pergl. V r. 1989 bylo vystaveno 60 jeho prací na výstavě jugoslávského uměni v Pitsburgu.